felles innovasjon og digital teknologi

For øyeblikket har den digitale transformasjonen blitt konsensus for bedrifter, men overfor den endeløse digitale teknologien, er hvordan puslespillet og utfordringen mange bedrifter står overfor, hvordan å få teknologien til å spille den største fordelen i virksomhetens scene. I den forbindelse intervjuet reporteren under det siste 2020 Schneider Electric Innovation Summit Zhang Lei, visepresident for Schneider Electric og leder for digital servicevirksomhet i Kina.

Zhang Lei (først fra venstre) på rundebordforumet "felles innovasjon og digital teknologi"

Zhang Lei sa at bedrifter ofte står overfor tre store utfordringer i prosessen med digital transformasjon. For det første mangler mange bedrifter design på toppnivå i prosessen med digital transformasjon, vet ikke hvorfor de skal gjøre digitalisering, og tenker ikke helt på den virkelige betydningen digitalisering har for virksomhetsdrift. For det andre kombinerer mange bedrifter ikke data med forretningsscenarier, og etablerer ikke analysefunksjoner, noe som gjør at data ikke kan bli informasjon som støtter beslutningstaking. For det tredje ignorerer det det faktum at prosessen med digital transformasjon også er prosessen med organisasjonsendring.

Zhang Lei mener at for å løse forvirringen mellom bedrifter i den digitale transformasjonen, i tillegg til digital teknologi og evne, trenger den også full syklus og raffinerte digitale tjenester.

Som hovedbedrift for digital tjeneste har Schneider Electrics digitale tjeneste hovedsakelig fire nivåer. Den første er konsulenttjeneste, som hjelper kundene å finne ut hva de trenger og hvilke problemer som finnes i virksomheten. Det andre er produktplanleggingstjenester. I denne tjenesten vil Schneider Electric samarbeide med kunder for å planlegge tjenesteinnholdet, bestemme hvilken løsning som er best egnet, mest effektiv og mest bærekraftig, hjelpe kunder med å velge mulige og optimale tekniske løsninger, forkorte prøve- og feilsyklusen og redusere unødvendig investering. Den tredje er evnen til å analysere dataanalyse, som bruker profesjonell kunnskap fra Schneider-eksperter i elektroindustrien, kombinert med kundedata, gjennom datainnsikt, for å hjelpe kundene med å analysere problemer. Den fjerde er service på stedet. Gi for eksempel dør-til-dør-installasjon, feilsøking og andre tjenester for å holde utstyret i god tilstand for langvarig drift.

Når det gjelder service på stedet, mener Zhang Lei at for at tjenesteleverandører virkelig skal hjelpe kundene med å løse problemer, må de gå til kundens nettsted og finne ut alle problemene på nettstedet, for eksempel egenskapene til produktene som brukes i feltet, hva er energistrukturen, og hva er produksjonsprosessen. De trenger alle å forstå, mestre, finne og løse problemene.

I ferd med å hjelpe bedrifter med å gjennomføre digital transformasjon, må tjenesteleverandører ha en sterk forståelse av både teknologi og forretningsscenarier. For å oppnå dette må tjenesteleverandører jobbe hardt med organisasjonsstruktur, forretningsmodell og personalopplæring.

“I Schneider Electrics organisasjonssystem forfekter og styrker vi alltid integrasjonsprinsippet. Når vi vurderer arkitekturdesign og teknologisk innovasjon, vurderer vi forskjellige forretningsavdelinger sammen, ”sa Zhang. Sett forskjellige forretnings- og produktlinjer sammen for å lage et overordnet rammeverk, og ta alle scenariene i betraktning. I tillegg legger vi også stor vekt på kultivering av mennesker, i håp om å gjøre alle til digitale talenter. Vi oppfordrer våre kolleger som gjør programvare og maskinvare til å tenke digitalt. Gjennom vår opplæring, produktforklaring og til og med å gå til kundesiden sammen, kan vi forstå kundenes behov i det digitale feltet og hvordan vi kan kombinere med våre eksisterende produkter. Vi kan inspirere og integrere med hverandre。 ”

Zhang Lei sa at hvordan man kan oppnå balansen mellom fordeler og kostnader i prosessen med digital transformasjon av bedrifter, er et viktig spørsmål. Digital tjeneste er ikke en kortsiktig tjenesteprosess, men en langsiktig prosess. Det er relatert til hele utstyrets livssyklus, fra fem år til ti år.

“Fra denne dimensjonen, selv om det vil være noen investeringer det første året, vil fordelene gradvis dukke opp under hele prosessen med kontinuerlig drift. I tillegg vil kundene i tillegg til direkte fordeler også finne mange andre fordeler. For eksempel kan de utforske en ny forretningsmodell for gradvis å gjøre aksjevirksomheten til trinnvis virksomhet. Vi har funnet denne situasjonen etter å ha samarbeidet med mange partnere. ”Zhang Lei sa. (denne artikkelen er valgt fra økonomisk daglig, reporter yuan Yong)


Innleggstid: Sep-27-2020